Inne badania

Audiometria ? badanie słuchu w kabinie słuchu

 

Biopsja cienkoigłowa tarczycy

 

Cytologia ?jest to badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy . Polega na pobraniu wymazu z szyjki macicy. Powinno być ono zrobione w ciągu roku  po pierwszej inicjacji seksualnej a później nie rzadziej niż co 3 lata. Cytologia jest najefektowniejsza w przypadku rozpoznania zmian przednowotworowych a także wczesnonowotworowych. Rezultaty badania podaje się w stopniach od pierwszego do piątego, wyrażających prawidłowość lub patologię w komórkach pobranych z szyjki macicy. Stopień pierwszy i drugi jest prawidłowy. Co do częstości występowania, rak szyjki macicy jest drugim nowotworem u kobiet. Częste poddawanie się badaniom pozwala na wczesne wykrycie jakichkolwiek zmian nowotworowych i podjęcie leczenia.

 

Dopler USG ? nieinwazyjna metoda oceny przepływu krwi przez żyły i tętnice

 

Echo serca ? badanie struktur i ruchów seca

 

EKG spoczynkowe ? badanie aktywności serca

 

KTG ? monitorowanie akcji serca płodu

 

Spirometria ? badanie pojemności i objętości płuc

 

Testy alergiczne ? metodą elektroniczną aparatem MORA SUPER