Medycyna Pracy

Czym jest Medycyna Pracy?

Medycyna pracy to szeroka dziedzina polegająca na ocenie możliwości podjęcia lub kontynuowania danej pracy , a także ustalenie negatywnego wpływy czynników środowiskowych na pracownika. Badania powinno się wykonywać przed rozpoczęciem pracy w nowe firmie oraz okresowo. Wykonują je również studenci, aby potwierdzić swoją możliwość kształcenia na danym kierunku.

 

Audiometria

Słuch jest mierzony według dwóch głównych składowych: częstotliwości(tonu) i intensywności (głośności). Audiometria to procedura używana do pomiaru i wykresu słuchu danej osoby w zakresie częstotliwości (mierzonych w cyklach na sekundę, czyli hercach [Hz]) o różnych poziomach intensywności (mierzonych w decybelach [dB]). Chociaż jest często używany do badań małych dzieci i osób starszych (grupy najbardziej narażone na utratę słuchu), audiometria jest również ważnym elementem każdego skutecznego programu profilaktyki zawodowej utraty słuchu.

Wskazania do wykonania badania:

 • ogólne badania przesiewowe u dzieci w jak najmłodszym wieku;

 • badania przesiewowe osób w wieku 60 lat lub starszych podczas wykonywania okresowych badań lekarskich;

 • szum w uszach i/lub zawroty głowy;

 • ciężki uraz głowy;

 • badania przesiewowe osób o hałaśliwym środowisku pracy.

Spirometria

Spirometria jest najprostszym i najczęściej wykonywanym badaniem czynności płuc. Mierzy przepływ powietrza po maksymalnym wdechu oraz przy szybkim i mocnym wydechu. Dzięki temu badaniu można wcześnie zdiagnozować poważne choroby układu oddechowego oraz wdrożyć leczenie. Jest to bardzo ważne narzędzie w diagnozowaniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Wskazania do wykonania badania:

 • objawy chorobowe ze strony układu oddechowego takie jak np. duszność, szybka męczliwość, przewlekły kaszel, świsty, palce pałeczkowate, sinica;

 • przebyty przeszczep płuc;

 • badanie stanu pacjentów, którzy palą tytoń lub są narażone na szkodliwe czynniki środowiskowe;

 • monitorowanie przebiegu i leczenia chorób układu oddechowego.

 • planowana operacja.

EKG

EKG to skrót od elektrokardiografii, badania wykorzystywanego w celu diagnostyki chorób serca. Dla pacjenta jest ono całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne, lekarzowi dostarcza cennych informacji na temat funkcjonowania mięśnia sercowego. Elektrokardiogram to graficzny opis aktywności elektrycznej serca, zarejestrowany z elektrod powierzchniowych skóry umieszczonych w okolicy klatki piersiowej.

Wskazania do wykonania badania:

 • ból w klatce piersiowej, szczególnie jeśli podejrzewa się, że ma podłoże sercowe;

 • kołatanie serca;

 • duszność o ostrym początku;

 • omdlenie;

 • nieprawidłowy poziom elektrolitów;

 • przed próbą wysiłkową;

 • wykonywanie specjalnych zawodów, które wymagają wysokiej wydajności sercowo-naczyniowej lub które natychmiast zagroziłyby innym, gdyby chory doświadczył incydentu sercowo-naczyniowego.