Poradnia psychologiczna

Czym jest Poradnia psychologiczna?

Poradnia Psychologiczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym, doświadczającym trudności i problemów życiowych oraz tych, które chcą przeżywać swoje życie w sposób bardziej świadomy i satysfakcjonujący. Wiele osób, które rozważają wizytę u specjalisty zastanawia się nad tym, czym się różni psycholog od psychiatry. Psychiatra diagnozuje i leczy choroby psychiczne. Wskazuje na objawy zaburzeń psychicznych oraz stawia diagnozę psychiatryczną. Z kolei psycholog przepracowuje z pacjentami problemy, dotyczące pracy czy relacji z ludźmi. Ponadto podejmuje się diagnozy osobowości lub intelektu.

W przychodni oferujemy kompleksowe badania psychologiczne dla:

 • kandydatów i kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, kierujących tramwajem
 • osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy,
 • kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożących wartości pieniężne,
 • kandydatów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem,
 • kierowców skierowanych w związku z przekroczeniem limitu 24 punktów karnych
 • kierowców skierowanych w związku z  kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości
 • uczestniczenia w wypadku drogowym
 • pracowników stanowisk wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej np. operatorów wózków jezdniowych

W ramach pomocy psychologicznej oferujemy również:

 • konsultacje psychologiczną dla dzieci i dorosłych
 • interwencję kryzysową (polega na kontakcie terapeutycznym skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys i jego rozwiązaniu)
 • oceny funkcji poznawczych (ocena: intelektu, koncentracji, pamięci)