Punkt wymazowy – testy antygenowe i PCR

Czym jest Punkt wymazowy – testy antygenowe i PCR?

Obecne metody laboratoryjne pozwalają na wyizolowanie z pobranej próbki DNA lub RNA określonego wirusa, lub DNA bakterii, dzięki czemu możliwe jest potwierdzenie zakażenia u badanej osoby. Zaletą takiego badania jest to, że wykrywa małe ilości wirusa bądź wykrywa wirusa w bardzo małych próbkach.

W diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykorzystuje się, zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): molekularny (genetyczny) – RT-PCR, polegający na sprawdzeniu, czy w danej próbce znajduje się RNA (jego materiał genetyczny) SARS-CoV-2, i testy antygenowe ‒ pozwalające na szybkie wykrycie antygenu SARS-CoV-2 (specyficznych dla koronawirusa białek, które powstają w trakcie jego namnażania się) w próbkach wymazu
z nosogardła.

Test antygenowy wykorzystywany jest ze względu na możliwość szybszego uzyskania wyniku niż ma to miejsce w przypadku klasycznego badania PCR (ok. 10-30 minut vs. zwykle 24 godziny).

Godziny wykonywania testów wymazowych:

  • Antygenowy codziennie w godzinach 10:30- 17:30
  • PCR od poniedziałku do czwartku  od 10:30 do 11:30